SVTwente 

Bestuurlijke aspecten

Onze jubileumfeesten:
10 jaar - 20 jaar - 25 jaar - 30 jaar - 35 jaar - 40 jaar


De Scandinavische Vereniging Twente (SVTwente)

vlaggen

De Scandinavische Vereniging Twente, kortweg SVTwente, werd op 18 januari 1978 opgericht. Onder andere twee enthousiaste Zweedse dames, die door hun huwelijk met Nederlanders hier waren komen wonen, legden de basis voor de oprichting van de vereniging.
Wat in het begin puur een vriendenclubje was, groeide uit tot een vereniging met leden die meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor de Scandinavische landen: Denemarken, Finland, Noorwegen, IJsland en Zweden.


Doel van de vereniging

In de statuten staat de doelstelling van de SVTwente als volgt omschreven:

Het doel van de vereniging is de bevordering en vergroting van de kennis der Scandinavische cultuur en talen, alles in de ruimste zin des woords.

Dit doel tracht het bestuur te bereiken door maandelijks bijeenkomsten te houden, waarop onderwerpen aan de orde komen op het gebied van bijvoorbeeld historie, literatuur, toerisme, natuur en milieu, cultuur en geografie.

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Nederlands, want de leden zijn voor het grootste deel Nederlander.


Activiteitenbegin SVTwente

De activiteiten van de Scandinavische Vereniging Twente zijn gegroepeerd rond drie nationale "feesten", te weten:

- Norges Nasjonaldag
- Sankt Hans
- Santa Lucia

In de andere maanden (behalve juli en augustus) zijn er lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

- vogels in Scandinavië - Finse vormgeving - het Runen-alfabet - het ontstaan van het landschap - Peer Gynt - wandeltochten - Het Kautokeino-oproer - bosbouw - Karen Blixen - Zweden en de EG - de Vikingen - Lapland - de Edda - de Kalevala - enz..


Nieuwsbrieven

De leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief waarin de komende activiteiten en/of interessante Scandinavische onderwerpen beschreven zijn. Klik op Nieuwsbrieven voor de actuele informatie.
In ons Archief  vindt u o.a. overzichten van lezingen en bijeenkomsten van de afgelopen jaren.


Ledenbestandrendier

De Scandinavische Vereniging Twente bestaat uit ongeveer 90 leden.


Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap vindt u op de pagina Contact

 

Bestuur van de SVTwente

 

bestuursfunctie:

naam:

nevenfunctie

contact:

Voorzitter

Jan Broeze

 

gj.broeze@esbro.org

2e Voorzitter

Arie Willigenburg

 

a.m.willigenburg@planet.nl

plv. 2e Voorzitter

Bob Verschoor

 

 

Secretaris

Harko Bouwens

 

harko.marijke@gmail.com

2e Secretaris + Penningmeester

Agnes Hobbelink

 

 

2e Penningmeester

Hans van Buuren

 

 

Bestuurslid

Bob Verschoor

 

 

Bestuurslid

Paul Gideonse

 

 

 

 

 

 

Website

 

 

 

webmaster

 

 

 


Ereleden

De Scandinavische Vereniging Twente heeft drie ereleden. Deze ereleden zijn onmisbaar (geweest) voor onze vereniging. Met trots stellen wij deze ereleden aan u voor.

ulla barbro karin


Ulla
ERELID sinds 1983
medeoprichtster van de SVTwente
voormalig bestuurslid
woont tegenwoordig in de USA

Barbro
ERELID sinds 1983
medeoprichtster van de SVTwente
onze eerste voorzitter en voormalig bestuurslid
woont tegenwoordig in het midden des lands

Karin
ERELID sinds 2018
Karin is een buitengewoon actief lid
en voormalig bestuurslid.
Voor vele verenigingsactiviteiten
is Karin de drijvende kracht.

 

Disclaimer

De Scandinavische Vereniging Twente, hierna aangeduid als SVTwente, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op haar website. De SVTwente behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van de SVTwente in het bijzonder, behoudt de SVTwente zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.
De SVTwente is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens, gemaakte kosten of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van de SVTwente beschikbaar is.
De informatie op de pagina's van de SVTwente behoort toe aan de SVTwente en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van de SVTwente gebruikt worden.

De Scandinavische Vereniging Twente is ingeschreven bij de KvK Oost Nederland, onder nummer 40074911

logo

- Scandinavië leeft in Twente -