terug naar Noorwegen


Spoorfietsen (N)

In Veggli kun je "driewielers" huren, waarmee je op het stilgelegde Numedals-spoor kunt fietsen. Het hele traject gaat van Veggli naar Rødberg, maar het is een aparte belevenis, ook al doe je slechts een gedeelte.
Deze fietsen heten "dresin", het fietsen heet "dresinsykling". Een dresin biedt plaats aan twee volwassenen of één volwassene en één of twee kinderen.

Ans en Hans


terug naar Noorwegen