terug naar overzicht Feesten


Het volkslied van Zweden

Du gamla, Du fria is sinds 1910 het Zweedse volkslied.
Het is in 1844 geschreven door Richard Dybeck op de wijs van een al bestaand volksdeuntje.
Louise Ahlén heeft in 1910 de laatste 2 coupletten aan het lied toegevoegd.

Du gamla, Du fria

Du Gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jij oude jij vrije jij berghoge Noorden
Jij stille jij vreugderijke schoonheid.
Ik groet jou lieftalligste land op aarde.
Jouw zon jouw hemel jouw groene gebieden.
Jouw zon jouw hemel jouw groene gebieden.

Jij troont op de herinneringen van voorbije dagen,
toen je naam geëerd over de aarde vloog.
Ik weet dat je bent en wordt wat je was.
Ja, ik wil leven ik wil sterven in het Noorden.
Ja, ik wil leven ik wil sterven in het Noorden.

Ik wil mijn geliefde land voor eeuwig dienen,
ik zweer U mijn trouw tot mijn dood.
U recht zal ik beschermen met al mijn kracht,
Uw vlag hoog, heldhaftig dragen,
Uw vlag hoog, heldhaftig dragen.

Met God zal ik vechten voor huis en haard,
voor Zweden, het geliefde vaderland.
Ik verruil U nooit, tegen niets in de wereld
Nee, ik wil leven en sterven in 't noorden,
nee, ik wil leven en sterven in 't noorden.

Het Zweedse volkslied (eerste twee coupletten) werd voor ons op verzoek gezongen en gespeeld. De locatie was een park met stenen tableaux, waarin veel Zweedse volksliedjes, liedjes van Pippi Langkous, e.d. gebeiteld waren. De geluidskwaliteit is niet geweldig, maar de melodie is goed te herkennen en de tekst is ook goed te volgen. Lees maar mee.

 

vlag

Klik voor de bladmuziek op onderstaand plaatje:

bladmuziek

Het koninklijk volkslied van Zweden

Dit volkslied wordt aangeheven zodra de koning (of een lid de koninklijke familie) aanwezig is.

"Kungssången" (Het Koningslied) is het koninklijke volkslied van Zweden.
Het lied wordt ook wel Ur svenska hjärtans djup en gång (Eens uit de diepte van de Zweedse harten) genoemd.
De tekst is geschreven door Carl Vilhelm August Strandberg en de muziek is gecomponeerd door Otto Lindblad.

Kungssången

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.

Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!

Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.

Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!

vlag

Klik voor de bladmuziek op onderstaand plaatje:

bladmuziek