Nieuwsbrief 


logo

SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

 

Nieuwsbrief november 2023

Inhoud

- Finland en Karelië
- Mededeling van het bestuur
- Volgende bijeenkomsten


Alle bijeenkomsten zijn in:
STEFANS-HOF, Grotestraat 207 , Borne
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree niet-leden en introducés: € 4,--

10 november 2023

Finland en Karelië

door

Gerard Rijerse

Finland en Karelië

In 1807 was Finland als grootvorstendom deel gaan uitmaken van het grote Russische rijk. Oost Karelië was ook daarvoor al deel van Rusland. De Russisch Orthodoxe kerk was er dominant, in Finland was dat de Lutherse.
Veel Finnen voelden zich verwant met de Oost Kareliërs. Oost Karelië was het gebied waar de meeste verhalen uit de Kalevala waren verzameld en daar werd een Fins dialect gesproken.
Toen Finland in 1917 onafhankelijkheid kreeg van Lenin waren de grenzen van Finland getrokken langs de grenzen van het grootvorstendom. Veel Finnen waren van mening, dat ook Oost Karelië bij Finland zou moeten komen. In de periode 1918-1922 zijn er dan ook pogingen geweest om Oost Karelië, en meer dan dat zelfs, bij Finland te voegen. In 1941 is dat nog eens geprobeerd. Finland is wel een eind gekomen maar uiteindelijk hadden die veroveringen geen succes. Finland is na WO II bij het vredesverdrag met de Sovjet Unie zelfs een derde van zijn grondgebied kwijtgeraakt. Bij dat vredesverdrag is ook bepaald dat Finland neutraal moest blijven.

Gerard Rijerse (oud VNF-secretaris) zal tijdens deze lezing ingaan op de geschiedenis van Oost Karelië, en in dat verband meer in het algemeen op de relatie Rusland-Finland en het recente lidmaatschap van Finland van de NAVO. Ook zal aandacht worden gegeven aan Estland. In de tijd van de Russische Burgeroorlog was er namelijk een relatie met het Witte Leger, Mannerheim en Estland.

karelie karelie


Mededelingen van het bestuur

De ALV van 2024 wordt volgend jaar op de bijeenkomst in maart gehouden en niet, zoals gewoonlijk, in februari.

Paul Gideonse heeft aangegeven het secretariaatswerk niet meer aan te kunnen. Hij blijft wel lid van het bestuur. Harko Bouwens wordt formeel 1e secretaris en gaat voorlopig samen met Agnes Hobbelink het werk doen. Zij gaan uitzoeken of er deeltaken kunnen worden verplaatst naar andere bestuursleden.


Volgende bijeenkomsten

8 december 2023: Marius en Jenny van Lienden: Reis mee door het kleurrijke Noorden
12 januari 2024: Alleke Wieringa, Wandelen over het Olavspad.
9 februari 2024: nog nader in te vullen
8 maart 2024: ALV + nog nader in te vullen
12 april 2024: nog nader in te vullen
3 mei 2024: nog nader in te vullen

Natuurlijk alles onder voorbehoud. 
logo

Scandinavische Vereniging Twente