Secretariaat:secretaris

Scandinavische Vereniging Twente
tel: 06 22 80 99 51
e-mail: secretaris@svtwente.nl

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Scandinavische Vereniging Twente bedraagt:
-  € 30,- per jaar voor een gezinslidmaatschap,
-  € 20,- per jaar voor een individueel lidmaatschap.
Niet-leden/introducees betalen voor een bezoek aan een lezing op een clubavond € 4,-.

U kunt zich als lid aanmelden door onderstaand contactformulier in te vullen of door contact op te nemen met het secretariaat.
Vermeld s.v.p. of het gaat om een individueel lidmaatschap of een gezinslidmaatschap. Voor een gezinslidmaatschap alle namen van Uw gezin vermelden.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht betreffende betaling contributie, e.d.

Bank nr:  NL56 INGB 0003 9308 10
t.n.v. SCANDINAVISCHE VERENIGING TWENTE

 

U kunt onderstaand Contactformulier ook gebruiken voor vragen, reacties, enz. of schrijf een berichtje in het "Ledencontact / Gastenboek".

Contactformulier

 

Ledencontact / Gastenboek

naam:  

*

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

adres:   

postcode:    

woonplaats:  

telefoon:  

e-mail adres: 

*

 

* minstens deze twee velden invullen!
N.B. als u zich hiermee opgeeft als aspirant lid, s.v.p. alle velden invullen!

Typ hier Uw bericht.

 

Selecteer hieronder het getal drie (dit dient om ongewenste reclame van robots te voorkomen)

 

 

 

- Scandinavië leeft in Twente -

logo